www.padesatprocent.cz › Co jiného, když ne kvóty?

Co jiného, když ne kvóty?

Jaké dopady má nevyrovnané zastoupení žen a mužů na společnost i ekonomiku? Co se s ním dá dělat? Mohou pomoci kvóty? A pokud ne, co jiného? Tyto a další aktuální otázky zazní na semináři již zítra 20. 11. 2012 od 13:00 v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 4, místnost č. 108 „Státní akta“.

Ve statutárních orgánech stovky největších českých firem působí jen 7,6 % žen, ve volených politických orgánech průměrně 20 %. Jaké dopady má nevyrovnané zastoupení žen a mužů na společnost i ekonomiku? Co se s ním dá dělat? Mohou pomoci kvóty? A pokud ne, co jiného? Tyto a další aktuální otázky zazní na semináři určeném zejména politikům a političkám, ale i široké veřejnosti. Již zítra 20. 11. 2012 od 13:00 v Poslanecké sněmovně, Sněmovní 4, místnost č. 108 „Státní akta“.

Evropská komise přijala minulý týden směrnici, jejímž cílem je dosažení vyvážené účasti mužů a žen ve vedení obchodních společností. Přijetí návrhu vyvolalo bouřlivé diskuze a komentáře. Ze strany kritiků (i kritiček) návrhu často zaznívala emotivní a negativní vyjádření, málokdo se však věcně zabýval tím, proč návrh na zavedení kvót vůbec přišel a jaké může přinést výhody.

Seminář, který organizuje Fórum 50 % ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, poskytne prostor širšímu spektru názorů na tuto problematiku. Ženy v politice a rozhodovacích pozicích často čelí více překážkám než muži, ať už jde o překážky spojené s jejich rodičovstvím anebo překážky spojené s přetrvávajícími stereotypy. Z tohoto důvodu považuji za důležité vést diskuzi o tom, jak vyšší účast žen v politice a rozhodovacích pozicích podporovat," řekl náměstek ministryně práce a sociálních věcí Jan Dobeš. Na semináři vystoupí odbornice a odborníci z akademické, neziskové i komerční sféry.

Ve svých příspěvcích se budou věnovat výzkumům ekonomického rozměru (ne)vyrovnaného zastoupení žen a mužů, podrobně rozeberou schválenou směrnici Evropské komise a představí kvantitativní i další nástroje, jak zvýšit účast žen ve vedoucích pozicích.

„Česká republika je typická tím, že má velmi vysokou zaměstnanost absolventek škol, ale druhou nejnižší zaměstnanost žen s jedním či více dětmi. Jsem přesvědčena, že nová směrnice EU přispěje k tomu, že zaměstnanost žen jak v byznysu, tak v politické sféře pokvete a mateřství v ČR nebude již nadále bráno jako překážka v kariéře ženy. Diverzní týmy přinesou inovace a kreativitu a neposledně lepší hospodářské výsledky, vyšší transparentnost a etické chování,“ komentuje evropskou směrnici jedna z přednášejících, ředitelka Britské obchodní komory Petra Janíčková.

Kontakt:

Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 %, kavkova (@) padesatprocent (.) cz, 608 55 38 25


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!