www.padesatprocent.cz › Český Kongres žen dnes spouští svůj klub

Český Kongres žen dnes spouští svůj klub


Český Kongres žen dnes spustil svůj klub. Připojit se k němu může každý, kdo sympatizuje s myšlenkami Kongresu žen, chce se podílet na přípravě dalšího ročníku či získat zajímavé členské výhody.

Tisková zpráva: Český Kongres žen dnes spouští svůj klub

Občanské sdružení Kongres žen na základě velkého zájmu dnešním dnem spouští pro příznivce a příznivkyně Klub Kongresu žen. Členství je určeno pro individuální zájemce a zájemkyně, ale také organizace, instituce nebo firmy. Vstupem do Klubu vyjádří svou podporu hlavním aktivitám a výstupům Kongresu žen formulovaným v jeho rezoluci a zájem podílet se na jeho pokračujících aktivitách.

„Klub Kongresu žen vznikl proto, abychom byly schopny využít potenciál k síťování a prosazování rovnosti žen a mužů nejen mezi občanskými organizacemi, ale vytvářeli propojení také s výzkumnými a státními institucemi, firmami, médii, a jednotlivci,“ vysvětluje důvodu založení Klubu Kongresu žen předsedkyně organizačního výboru Kongresu žen, o.s., Anna Kárníková. „Připojit se k němu může každý, kdo souhlasí s cíli Kongresu žen. Členství v klubu nabídne možnost pravidelných setkání se zajímavými osobnostmi, přednostní vstupy na akce Kongresu žen a další výhody. Podrobné informace k členství naleznete na webu www.kongreszen.cz, doplňuje.

Prvního českého Kongresu žen, který proběhl v červnu tohoto roku, se zúčastnilo přes 800 žen, včetně známých osobností, jednalo se tak o dosud největší událost svého druhu. Cílem akce i občanského sdružení je upozorňovat na přetrvávající nerovnosti v postavení žen a mužů. Na přípravě závěrečné rezoluce se podíleli zástupci a zástupkyně nevládního i veřejného sektoru, businessu, akademických institucí i kulturní oblasti. Své podpisy pod ní již přidalo téměř 600 lidí.

Rezoluce Kongresu žen byla hlavními organizátorkami celé akce 19. června 2013 předána také oběma komorám Parlamentu ČR a Vládě ČR. „Rezoluci Kongresu žen považuji za důležitý dokument, jehož obsah mohu uplatnit ve své veřejné činnosti. Postupuji ho také k informaci a využití předsedům všech senátních politických Klubů,“ vyjádřil ve svém dopise Organizačnímu výboru Kongresu žen předseda Senátu Parlamentu České republiky, Milan Štěch.

Organizace, které společně připravily červnovou premiéru Kongresu žen v ČR, již také započaly plány na jeho pokračování. Kongres žen 2014 se zaměří na téma žen a ženských témat v médiích, stereotypů, předsudků a sexismu, které nejen v české společnosti přetrvávají. Jednou z prvních akcí, které odstartují přípravy, bude také letní debatní piknik na téma „ženy v médiích“, který se ve spolupráci s organizací Fórum 50 % a pod záštitou starostky Prahy 2 Jany Černochové uskuteční 15. srpna v 18 hodin ve Viničním altánu Havlíčkových sadů. Na akci vystoupí např. novinářka Jana Ciglerová, spisovatelka Radka Denemarková, moderátorka Štěpánka Duchková a další.

Kongres žen je občanské sdružení, jehož cílem je podpora síťování, inspirace a aktivizace českých žen. Na jeho činnost a přípravu dalšího Kongresu žen můžete i nadále přispívat formou finančního daru na transparentní účet 2000397238/2010.

Kontakt:

Anna Kárníková, anna.karnikova(@)fesprag(.)cz, +420 734 570 597, předsedkyně organizačního výboru Kongresu žen


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!