www.padesatprocent.cz › České ženské osobnosti promluvily o výzvách doby

České ženské osobnosti promluvily o výzvách doby

Sympozium České prezidentky 2008
Druhé sympozium České prezidentky proběhlo ve čtvrtek 2. října 2008 v Praze. Na otázku: "Co je podle mého osobního názoru dobré pro naši zemi a kam by měla směřovat?" odpovídalo šest českých ženských osobností.

Slavnostní shromáždění v Českém centru otevíral předseda Akademie věd profesor Václav Pačes. Ve svém svěžím vystoupení deklaroval plnou podporu zapojení žen do chodu společnosti v prostředí vědeckých pracovišť.

 

Biskupka Církve československé husitské Jana Šilerová vyjádřila přání, aby mezi ženami a muži, mezi námi všemi, probíhal dialog a nikoli duel, trpělivý dialog lásky a smíření. Připomněla téma chystaného setkání Forum 2000 - otevřenost a fundamentalismus.

Úspěšná vědkyně, bioložka, profesorka Blanka Říhová, se domnívá, že by bylo vhodné, aby si ženy kladly vysoké cíle, samy od sebe očekávaly více. Vyslovila nutnost podpory rodičovství ve vědecké komunitě.

 

Sympozium české prezidentky 2008Jsme zmítáni zvířenými proudy neklidné doby, lásku a solidaritu neprojevujeme ani vůči sobě samým a vlastní historii. V letech po roce 1989 nedošlo k návratu života v místních společenstvích, které je jediné přirozené," konstatovala Táňa Fischerová, herečka a poslankyně parlamentu ČR v letech 2002 - 2006.

Senátorka a předsedkyně Senátorského klubu ČSSD Alena Gajdůšková je pro vizi společné Evropy, svět bez násilí, poctivý a spravedlivý. Připomněla zásadní význam hovorů o hodnotách.

 

Eliška Wagnerová, místopředsedkyně ústavního soudu ČR, vyslovila, že žena je zodpovědná za to, aby svou životní zkušenost předávala dál a právě tato zodpovědnost by měla být její motivací.

 

V závěrečném vystoupení Rut Kolínské, nositelky ocenění "Žena Evropy" (2003) za dlouhodobé úsilí o zlepšení postavení žen a matek, zakladatelky mateřských center v České republice a prezidentky Občanského sdružení Síť mateřských center, jsme slyšely doporučení k činům, nikoli slovům. Bylo by nádherné, kdyby se od malosti emancipovaly nejen ženy, ale i muži, vyslovila Rut Kolínská.

 

Ve srovnání s loňským setkáním, kdy řečnice kolem ožehavého tématu postavení žen mlčely, letošní druhé sympozium překvapilo otevřeností projevu k tomuto tématu.

 

V závěru 2. sympozia České prezidentky zaznělo: "Je dobré, že právě lidé ze špičky intelektuální sféry se začali aktivně a veřejně hlásit k tématu rovnoprávného postavení žen, je dobré, že bez ohledu na naše profese, společenské postavení, způsob víry i obživy překonáváme bariéry panujících dogmat a můžeme společně deklarovat vážnou víru v to, že všichni lidé jsou si rovni.
Jsme tady v Praze a mezi intelektuální elitou a někdy zapomínáme na ostatní z malých měst a vesnic, na ty, jejichž startovní pozice byla jinde než ta naše. Je zcela určité, že mezi lidmi mimo oficiální špičky žije velké množství nadaných a talentovaných, kteří pro společenství dělají často neskonale víc než kdokoli z nás.
Vědomí sounáležitosti s tímto virtuálním společenstvím všech lidí dobré vůle, vědomí souvislostí, společné zodpovědnosti a pokory by mohlo být naším dnešním společným poselstvím."

 

Sympozium české prezidentky 2008 Sympozium české prezidentky 2008


Záznam ze setkání bude veřejnosti k dispozici na webových stránkách Otevřené univerzity Fóra 50 %.

Autorka : Zdeňka Petáková


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání