www.padesatprocent.cz › Čas na změnu?! Kvóty jako řešení nízké účasti žen ve vedení

Čas na změnu?! Kvóty jako řešení nízké účasti žen ve vedení

Na dnešní tiskové konferenci jsme představily naši novou kampaň na podporu kvót. Další příspěvky se zaměřily na nízké zastoupení žen v managementu firem i v politice, možná řešení, návrhy v rámci EU a na postoj české vlády.

Fórum 50 %, organizace usilující o vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech, dnes představilo novou kampaň na podporu kvót na kandidátní listiny s názvem „Čas na změnu?!“. Jejím cílem je vybudovat širokou koalici podporovatelů a podporovatelek zavedení kvót, složenou z řad široké veřejnosti i známých tváří. Kampaň tvoří série rozhovorů s významnými českými osobnostmi, které jsou kvótám nakloněny: např. spisovatel Michal Viewegh, režisérka Olga Sommerová, senátor a kandidát na prezidenta Jiří Dienstbier či bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová. Představen byl i spot, který se bude šířit prostřednictvím sociálních sítí. Ke koalici je možné se připojit na webu Fóra 50 %.

Zastoupení žen ve vedení firem i na všech úrovních politiky je v ČR dlouhodobě nízké. Ve Sněmovně zasedá 22 % žen, v Senátu 18,5 %, v krajských zastupitelstvech 17,5 %, na úrovni měst a obcí 26 %. Vláda byla původně čistě mužská, dnes v ní najdeme ženy 2. Máme dvě hejtmanky a dvě primátorky. Pokud bychom spoléhali na tzv. „přirozený vývoj“, vyrovnaného zastoupení obou pohlaví bychom se dočkali za 150 až 200 let.

„Naprostá většina politických stran nedělá pro zvýšení počtu žen vůbec nic. Ačkoli ženy tvoří 30 – 50 % jejich členských základen, na kandidátních listinách jich již najdeme průměrně jen necelých 30 % a to většinou na spodních, nevolitelných místech. Proto podporujeme zavedení dočasné kvóty na minimálně 30% zastoupení obou pohlaví na kandidátních listinách včetně pravidla, že v první dvojici bude zastoupena žena i muž,“ vysvětluje Jana Smiggels Kavková, ředitelka Fóra 50 % a předsedkyně České ženské lobby. „Účast žen na rozhodování prospívá celé společnosti. Mnoho mezinárodních studií prokázalo, že existuje velmi silná negativní vazba mezi zastoupením žen v politice a mírou korupce,“ doplňuje Kavková.

Alarmující je i postavení žen v soukromém sektoru. Podle poslední studie společnosti Deloitte zasedá v představenstvech 100 největších českých firem pouze 6,7 % žen. Průměr zemí EU přitom činí 12 %. „Ženy čelí celé řadě překážek, ať už jde o nedostatek podpůrných systémů umožňujících flexibilní pracovní režim a péči o děti nebo obavy z manažerského životního stylu. Existují i strukturální překážky, jakými je např. nedostatek neformálních kontaktů, vzorů a sponzorů či hluboce zažité postoje o správných rolích žen a mužů,“ říká výkonná ředitelka Britské obchodní komory Petra Janíčková.

Nedostatečné zastoupení žen v rozhodovacích pozicích není problémem pouze v ČR, ale v celé Evropě. Většina zemí si uvědomuje naléhavost problému a snaží se jej řešit. Osm evropských vlád zavedlo závazná opatření pro zastoupení žen ve vedení firem (Norsko, Island, Španělsko, Francie, Belgie, Rakousko, Itálie a Nizozemsko). Řešení se hledají i na půdě EU. Komisařka Viviane Reding oznámila v březnu 2011 plán pro vytvoření evropské direktivy zavádějící kvóty pro firmy, její návrh podporuje i Evropský parlament.

Ačkoli ČR za evropským průměrem výrazně zaostává, k zavádění závazných opatření se staví česká vláda zcela negativně. V oficiálním stanovisku ke zmiňovanému evropskému návrhu odmítá jakoukoli regulaci a jako jediné řešení navrhuje podporu slaďování práce a rodiny. Z textu byla navíc odstraněna i doporučení NERVu o podpoře vyšší zaměstnanosti žen či studie McKinsey o ekonomickém přínosu vyšší účasti žen ve vedení firem, které dokument původně obsahoval. Fórum 50 % naopak návrh vítá a v rámci veřejných konzultací zaslalo do Bruselu své vlastní stanovisko: do roku 2015 by ženy měly obsadit 30 % křesel ve vedení firem a v roce 2020 40 %.

Kontakty:

Jana Smiggels Kavková (kvóty ve firmách, legislativa), kavkova(@)padesatprocent.cz, 608 55 38 25

Petra Janíčková (pozitivní opatření ve firmách), petra.janickova(@)britcham.cz

Marcela Adamusová (kvóty v politice, kampaň za kvóty), adamusova(@)padesatprocent.cz, 739 33 37 30


Sdílejte s přáteliTisková konference 22.8.2012   (fotek: 23)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

březen 52024
březen 122024
březen 142024
březen 192024

Města a obce pro všechny

diskusní setkání