www.padesatprocent.cz › Ambasadoří rovnováhy v politice: Igor Indruch a Steven Saxonberg

Ambasadoří rovnováhy v politice: Igor Indruch a Steven Saxonberg

Představujeme další dva naše ambasadory a jejich názory na zastoupení žen a mužů v politice.

Žijeme v post-patriarchální společnosti. To je společnost, ve které je sice legislativně stanovena rovnoprávnost mužů a žen, nicméně v ní stále přetrvává řada patriarchálních stereotypů, které mají negativní dopad na životy řady žen i mužů, na jejich vzájemné vztahy, partnerské vztahy, rodinu atd. Tyto stereotypy nelze odstranit přes noc, nicméně je třeba o nich hovořit a tam, kde se to ukáže jako vhodné a praktické, zavádět různá opatření. Jako rozumný požadavek se mi jeví například podmínka genderově vyvážených kandidátek politických stran. Mimo jiné by to totiž politické strany nutilo víc se orientovat na ženy a motivovat je k tomu, aby se aktivně zapojily do politického života. ..více

                                       Igor Indruch, překladatel a spisovatel


Ženy představují polovinu populace, takže pro fungování každého demokratického systému je důležité, aby jejich názory byly rovnocenně reprezentovány v organizacích, které vytvářejí politická rozhodnutí, včetně parlamentu a vlády. Země s velkým podílem žen v parlamentu a ve vládě většinou fungují lépe a mají stabilnější vlády. Politika v těchto zemích je také více inkluzivní, protože politici při svých rozhodováních berou v úvahu velkou část populace.

Steven Saxonberg, politolog
Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!