www.padesatprocent.cz › 5. ročník soutěže Strana otevřená ženám zná vítěze: levice je letos ženám nejotevřenější

5. ročník soutěže Strana otevřená ženám zná vítěze: levice je letos ženám nejotevřenější

Právě byly vyhlášeny výsledky 5. ročníku soutěže Strana otevřená ženám. Po čtyřech vítězství Strany zelených, se vítězkou poprvé stala KSČM, na druhém místě skončila ČSSD a na třetím Věci veřejné. Zelení letos hodnoceni nebyli, soutěž se tradičně zaměřuje pouze na parlamentní strany.

Fórum 50 % vyhlásilo 1. prosince 2011 výsledky 5. ročníku soutěže Strana otevřená ženám. Po čtyřech ročnících, kterým suverénně kralovala Strana zelených, se vítězkou poprvé stala KSČM, na druhém místě skončila ČSSD a na třetím Věci veřejné. Zelení letos hodnoceni nebyli, soutěž se tradičně zaměřuje pouze na parlamentní strany. Na večerní akci se odehrálo také slavnostní přistoupení Městské části Praha 18 – Letňany a obce Záluží k Evropské chartě za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích.

Nezávislá odborná porota každoročně hodnotí, jak politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podporují rovnoprávnost žen a mužů navenek, ale i ve svých vlastních řadách. Kritéria jsou pro každý ročník stejná: zastoupení žen na kandidátních listinách a ve vedení strany, zohlednění rovných příležitostí ve volebním programu či reálné hlasování poslanců/kyň strany o zákonech souvisejících s postavením žen a mužů ve společnosti. Podklady k hodnocení zasílají přímo politické strany formou dotazníku. Porota, kterou letos tvořili politoložka Vladimíra Dvořáková, mediální expert Jan Křeček, politolog Petr Just, politoložka a ředitelka Fóra 50 % Jana Smiggels Kavková a politoložka Petra Guasti, vychází i z volebních programů a dalších veřejně dostupných informací.

„Je zajímavé sledovat posun stran v závislosti na vývoji politické scény. Strana zelených, která vyhrála ve všech předchozích ročnících, letos vypadla ze hry vzhledem k nepřítomnosti v Poslanecké sněmovně. Tím se uvolnila přední místa pro KSČM a ČSSD, které v minulých letech obsazovaly 2. a 3. místo. Sociální demokraté letos dosáhli na druhé místo, ale nízké zastoupení jejich žen na kandidátkách je alarmující. Za zmínku stojí také pozice Věcí veřejných. Naopak u pravicových stran zůstává situace i nadále tristní,“ hodnotí letošní změny ve výsledcích členka poroty Jana Kavková.

Komunistická strana Čech a Moravy zvítězila zejména díky tomu, že se jí podařilo dosáhnout v posledních volbách do Sněmovny parity – zvoleno bylo 42,3 % žen. Body získala především za vysoký podíl žen na kandidátních listinách, ale i mezi zvolenými v komunálních volbách. Strana dlouhodobě podporuje téma rovných příležitostí. Určité rezervy má však v zastoupení žen ve vedení strany.

Druhá v pořadí skončila Česká strana sociálně demokratická, u které vedle relativně vysokého počtu nominovaných i zvolených žen v posledních komunálních volbách (zvoleno 26,4 %) hodnotila porota kladně vnitřní opatření na podporu rovných příležitostí žen a mužů i existenci ženské frakce ve straně, kterou má ČSSD jako jediná. Kritiku porotců a porotkyň však vyvolal jednoznačně nejhorší výsledek ve sněmovních volbách v květnu 2010, zvoleno bylo pouze 8,9 % žen, což je také historicky nejmenší zastoupení žen za ČSSD v Poslanecké sněmovně.

Na třetím místě se umístil nováček ve Sněmovně – Věci veřejné. Porota kladně zhodnotila, že alespoň částečně zviditelňují v kampaních témata týkající se žen a ženské kandidátky. Body strana získala i za zastoupení žen ve Sněmovně, kde tvoří přesně třetinu, i v komunálních volbách (27 %). Véčkaři mezi hodnocenými stranami vyčnívají rovněž díky vyrovnanému zastoupení žen v předsednictvu.

Předposlední místo připadlo Občanské demokratické straně. Plusové body získala strana za obsazení postů ve vedení obou komor parlamentu ženami – strana má předsedkyni Sněmovny a místopředsedkyni Senátu. Negativně však porota zhodnotila poměr zvolených žen do Sněmovny (17 %) i procento žen na kandidátních listinách a také fakt, že v šestičlenném předsednictvu strany je jediná žena.

S nejmenším počtem bodů skončila na posledním místě TOP 09. Důvodem bylo především to, že strana nevyvíjí žádnou aktivitu směřující ke zlepšení postavení žen ve společnosti. Odráží se to jak ve volebním programu, kde téma rovných příležitostí zcela chybí, tak v hlasování o zákonech. Neexistují zde ani vnitrostranická pravidla na vyrovnání postavení žen a mužů.

  Celkové hodnocení stran:

   KSČM
143,5 bodu
   ČSSD
125,5 bodu
   Věci veřejné
116,5 bodu
   ODS
96,5 bodu
   TOP 09
86,5 bodu

Věříme, že soutěž stranám poslouží nejen jako užitečná zpětná vazba, ale i jako zdroj inspirace pro zlepšení současného stavu. Vyšší zapojení žen do politiky by naší společnosti jednoznačně prospělo a má rovněž drtivou podporu české veřejnosti.

Tisková zpráva ke stažení.


Sdílejte s přáteliStrana otevřená ženám 2011   (fotek: 17)

Moderátorská dvojice: Simona Babčáková a Jakub Žáček
Kulturní program zajišťoval písničkář Jiří Dědeček, na výsledky byl zvědavý i bývalý premiér a eurokomisař Vladimír Špidla.
Opět moderátorská dvojice v akci: Simona Babčáková a Jakub Žáček
Slavnostní podpis Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích - starostka obce Záluží Ludmila Mottlová.
Jako vždy milá a ochotná obsluha restaurace Mlsná kavka.
Zelení letos hodnoceni nebyli - soutěž se tradičně zaměřuje pouze na parlamentní strany - ale svým barvám zůstavají věrni.
Písničkář Jiří Dědeček.
Na třetím místě Věci veřejné - do poslední chvíle to vapadalo, že si přidjou převzít cenu osobně, nakonec to však nevyšlo. Takže druhé místo - Česká strana sociálně demokratická.
Předsedkyně Sociálně demokratických žen Jindřiška Maršová. Ke své straně byla - co se týče otevřenosti ženám - kritická.
Na prvním místě se umístila Komunistická strana Čech a Moravy.
Cenu za první místo převzal poslanec za KSČM Josef Šenfeld
Tradiční dražba obrázků.

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!