www.padesatprocent.cz › 10 otázek pro kandidující v prezidentských volbách: Táňa Fischerová

10 otázek pro kandidující v prezidentských volbách: Táňa Fischerová


Přinášíme další ze série krátkých rozhovorů s kandidáty a kandidátkami na post prezidenta/prezidentky. Dnes si můžete přečíst odpovědi na deset otázek týkajících se postavení žen a mužů v české společnosti, zejména v politice, které nám zaslala Táňa Fischerová.

Táňa Fischerová

Studovala na JAMU v Brně, studium ale nedokončila, protože získala angažmá v pražském Činoherním klubu, kde působila šest sezón do roku 1973. Z neznámých důvodů jí – podobně jako dalším hercům v souboru – nebyla prodloužena smlouva. Odešla proto do Divadla Jiřího Wolkra, kde strávila čtyři roky. Divadlo opustila po narození syna Kryštofa. Poté byla na volné noze. 70. a 80. léta však byla prakticky vytěsněna z uměleckého života. Podepsala petici Několik vět. Po té působila jako občanská aktivistka a politička. Ve volebním období 2002-2006 byla nezávislou poslankyní za stranu Unie svobody-DEU. Do sněmovny se dostala zásluhou velkého počtu preferenčních hlasů. V politice se zasazovala zejména o potřeby občanské společnosti. Prosadila se díky konkrétním tématům jako např. při boji o financování kultury. Významně na sebe upozornila, když chtěla složit poslanecký mandát aby nemusela hlasovat kladně o zákonu o jednostranném zvyšování nájemného. Jako poslankyně spolupředkládala neúspěšný návrh změny ústavy, který si kladl za cíl zavést volbu prezidenta přímo občany či zákon o registrovaném partnerství. V senátních volbách roku 2006 kandidovala neúspěšně za Hnutí Zelení do Senátu PČR. Postoupila do druhého kola, ale v něm ji porazila Daniela Filipiová. Ve volbách do Sněmovny 2010 stála v čele kandidátky Klíčového hnutí. Podílí na práci řady neziskových organizací, nadací a občanských sdružení. Vyslovila se proti umístění radaru v Brdech. Je signatářkou Iniciativy pro kritiku reforem a na podporu alternativ (ProAlt). V současné době publikuje komentáře a sloupky v Deníku Referendum. V červenci 2012 vyslyšela výzvy svých blízkých a rozhodla se kandidovat na prezidentku. Sbírání podpisů hodlala nechat na svých příznivcích, do kampaně nechce investovat.Podporu ji veřejně na svém blogu vyjádřil třeba lékař Jan Hnízdil. Nakonec se jí podařilo získat víc než 72 000 podpisů a byla zaregistrována jako oficiální kandidátka na post prezidenta České republiky.

Zdroj: Wikipedie, profil Táňi Fischerové v databázi expertek

Považujete postavení žen ve společnosti za téma pro Českou republiku významné, nebo za okrajovou záležitost? Proč?

Pokládám ho za významné téma, protože ženy na mnoha místech scházejí.

Jaký je Váš názor na postavení žen v české společnosti?

Je případně něco, co by se mělo v této oblasti změnit?

Postavení žen je nedostatečné a to je to, co by se mělo změnit.

Myslíte si, že ženy či muži zažívají v České republice diskriminaci?

Pokud ano, v jakých oblastech?

Ano, muži i ženy. Kvůli rase, věku nebo pohlaví.

Považujete současné zastoupení žen a mužů v politice za optimální?

Jaký poměr žen a mužů byste případně za optimální považovala? Je pro Vás v této otázce inspirací nějaká jiná země?

Jsou pro mne inspirativní severské země. Vyrovnané zastoupení by bylo optimální.

Jaký je Váš názor na uplatňování opatření a nástrojů, jejichž cílem je vyrovnávat zastoupení žen a mužů v politice?

Jsou nějaké způsoby a nástroje vyrovnávání zastoupení žen a mužů v politice, které pokládáte za legitimní či přímo potřebné? Jsou naopak takové, které by pro Vás byly nepřijatelné?

Veřejnost sama by měla vytvářet tlak na politické strany, aby na své kandidátky umísťovali dostatek žen, a strany, které to dělat nebudou nebo jen formálně, nevolit. Pro případ, že by ani toto nefungovalo, je možno k nastartování procesu použít i prvky pozitivní diskriminace.

Existují podle Vás nějaké bariéry, kterým ženy při vstupu do politiky musejí čelit?

Pokud ano, jaké?

Bariérou je celý styl práce v ekonomice i v politice, který je orientován pouze na výkon a je destruktivní vůči rodinám – to samozřejmě brání ženám vstupovat do společensky náročných funkcí, včetně politických.

Myslíte si, že by vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politice přineslo nějaké změny?

Čeho by se podle Vás tyto změny týkaly? Jaké případné změny byste přivítala?

Určitě by se proměnila celá kultura chování a ke slovu by se více dostávaly měkké hodnoty jako je solidarita a soucit.

Považujete nějakou ženu za svůj osobní nebo politický vzor?

Čím konkrétně Vás ovlivnila?

Velice si vážím žen jako jsou Wangari Mathai, Wandana Shiva, Naomi Klein...

Přímá volba značně zvyšuje podíl žen, které mohou o budoucí prezidentce či prezidentovi rozhodnout. Myslíte si, že se to na průběhu či výsledku volby nějak projeví?

Pokud ano, jak?

Kéž by to tak bylo.

Co byste jako možná budoucí prezidentka vzkázala svým případným voličkám?

Vybírejte vědomě a srdcem.

Děkujeme za Vaše odpovědi. 


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!