www.padesatprocent.cz › 10 otázek pro kandidující v prezidentských volbách: Miloš Zeman

10 otázek pro kandidující v prezidentských volbách: Miloš Zeman

Zdroj: nasipolitici.cz
Zdroj: nasipolitici.cz
Přinášíme další ze série krátkých rozhovorů s kandidáty a kandidátkami na post prezidenta/prezidentky. Dnes si můžete přečíst odpovědi na deset otázek týkajících se postavení žen a mužů v české společnosti, zejména v politice, které nám zaslal Miloš Zeman.

Ing. Miloš Zeman, CSc.

Vystudoval střední ekonomickou školu a Vysokou školu ekonomickou v Praze roku 1969 (řádné studium mu zpočátku nebylo z politických důvodů umožněno). Získal vědeckou hodnost kandidáta ekonomických věd (CSc.). Během Pražského jara (1968) vstoupil do KSČ, ze které byl vyloučen v roce 1970. Pracoval poté jako zaměstnanec tělovýchovných organizací, v letech 1984–1989 působil jako prognostik. V roce 1989 otevřeně kritizoval komunistický režim v televizním vystoupení. Během sametové revoluce se aktivně zapojil do činnosti Občanského fóra, které zastupoval jako poslanec Federálního shromáždění. V letech 1992–2007 byl členem ČSSD, v období let 1993–2001 stál v jejím čele. Poslancem se znovu stal až po volbách do české Poslanecké sněmovny v roce 1996, kdy ČSSD pod jeho vedením dosáhla historického úspěchu, který znemožnil tehdejšímu předsedovi Občanské demokratické strany Václavu Klausovi sestavit většinovou vládu. Za toleranci menšinové vládě získal křeslo předsedy Poslanecké sněmovny, které zaujímal až do předčasných voleb v roce 1998. V roce 1998 byl jmenován předsedou vlády ČR, již vedl do roku 2002. Jeho jednobarevná menšinová vláda byla tolerována ze strany ODS na základě tzv. opoziční smlouvy. Zároveň ve volebním období 1998-2002 zasedal jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Následující rok neuspěl v prezidentské volbě. Do aktivní politiky se vrátil jako organizátor a posléze předseda strany SPOZ, za níž v roce 2010 neúspěšně kandidoval v Ústeckém kraji ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR. V červnu 2012 ohlásil oficiální kandidaturu na prezidenta ČR.

Zdroj: profil Miloše Zemana na stránkách NašiPolitici.cz, Wikipedie

Považujete postavení žen ve společnosti za téma pro Českou republiku významné, nebo za okrajovou záležitost? Proč?

Za významné téma považuji postavení profesionálů ve společnosti v jejich trvalém boji s amatéry. Je přitom úplně jedno, zda profesionálem nebo amatérem je žena či muž.

Jaký je Váš názor na postavení žen v české společnosti?

Je případně něco, co by se mělo v této oblasti změnit?

Ženy mají taková práva, jaká si samy vybojují svými schopnostmi.

Myslíte si, že ženy či muži zažívají v České republice diskriminaci?

Pokud ano, v jakých oblastech?

Domnívám se, že u nás jsou diskriminováni především lidé, kteří poctivě pracují a kteří své zisky získávají poctivým podnikáním.

Považujete současné zastoupení žen a mužů v politice za optimální?

Jaký poměr žen a mužů byste případně za optimální považoval? Je pro Vás v této otázce inspirací nějaká jiná země?

Až budeme mít političky typu Margaret Thatcher, nebudu proti tomu, aby zastoupení žen v politice dosáhlo 100 %. Budeme-li mít političky typu Karoliny Peake, budu pro to, aby zastoupení žen v politice dosáhlo 0 %. Už jsem se zmínil o Margaret Thatcher, ale stejně tak bych mohl mluvit Indiře Ghandi v Indii, Sirimavo Bandaranaike na Cejlonu a o řadě dalších ženských političek.

Jaký je Váš názor na uplatňování opatření a nástrojů, jejichž cílem je vyrovnávat zastoupení žen a mužů v politice?

Jsou nějaké způsoby a nástroje vyrovnávání zastoupení žen a mužů v politice, které pokládáte za legitimní či přímo potřebné? Jsou naopak takové, které by pro Vás byly nepřijatelné?

Myslím si, že tato opatření mnohdy pomáhají spíše neschopným ženám, příp. neschopným mužům. S růstem životní úrovně by se měl zvyšovat podíl služeb a tedy i služeb pro domácnost, který by ženy odbřemenil od běžných domácích prací. Stejně tak by se na těchto domácích pracích měli s rostoucí civilizační a kulturní úrovní více podílet i muži. Myslím si, že systém kvót schopné ženy pouze uráží.

Existují podle Vás nějaké bariéry, kterým ženy při vstupu do politiky musejí čelit?

Pokud ano, jaké?

Zcela určitě takové bariéry existují. Ženy dnes musejí pracovat ve druhé směně a jak jsem uvedl v předchozí odpovědi, řešením je jednak zvýšení služeb pro domácnost, který by ženy od těchto prací částečně odbřemenil a jednak zvýšený podíl mužů na vykonávání domácích prací.

Myslíte si, že by vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politice přineslo nějaké změny?

Čeho by se podle Vás tyto změny týkaly? Jaké případné změny byste přivítal?

Pokud by zvýšené zastoupení žen v politice vedlo k tomu, že by nám vládla Kristýna Kočí nebo Karolina Peake, tak bych se toho spíše obával.

Považujete nějakou ženu za svůj osobní nebo politický vzor?

Čím konkrétně Vás ovlivnila?

Byť jsem hluboce nesouhlasil s některými kroky Margaret Thatcher, její Válka o Falklandy, která vedla k pádu argentinské diktatury, je hodna ocenění.

Přímá volba značně zvyšuje podíl žen, které mohou o budoucí prezidentce či prezidentovi rozhodnout. Myslíte si, že se to na průběhu či výsledku volby nějak projeví?

Pokud ano, jak?

Nemyslím si, že se to na průběhu volby nějak projeví, protože každého kandidáta, bez ohledu na jeho pohlaví, máme hodnotit podle toho, co v minulosti dokázal, nikoli podle toho, co do budoucnosti slibuje.

Co byste jako možný budoucí prezident vzkázal svým případným voličkám?

Vzkázal bych jim, že mezi svými voliči nerozlišuji mezi tím, kdo je muž a žena, stejně jako nerozlišuji, kdo je starý nebo mladý, chudý nebo bohatý, plešatý nebo vlasatý. Mezi svými voliči rozlišuji pouze mezi lidmi, kteří jsou schopni přemýšlet vlastním rozumem a mezi lidmi, kteří se nechají manipulovat.

Děkujeme za Vaše odpovědi.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!