www.padesatprocent.czBariéry v politice › Institucionální

Institucionální

Institucionální

 • nastavení fungování politiky
 • volební systém
 • systém nominací
 • chybějící opatření na podporu žen  • Způsob nominací na kandidátní listiny

  V ideálním případě by o nominaci na volitelné místo kandidátní listiny měly rozhodnout schopnosti a předchozí práce kandidáta či kandidátky. Politické strany, které sestavují kandidátní listiny, se tváří zdánlivě „objektivně“, pohlaví kandidátů a kandidátek prý „neřeší“. Výsledkem je, že ženy nejčastěji kandidují z 21. místa kandidátní listiny, zatímco muži v první pětici. Jak je to možné? Jsou české ženy méně schopné, než jejich mužští kolegové? Podíváme-li se na jejich vzdělání, ženy již dnes tvoří většinu absolventů a absolventek vysokých škol. Není pravdou, že o politiku nemají zájem - jak podle výzkumů veřejného mínění, tak podle jejich občanské angažovanosti je zájem žen a mužů o politiku srovnatelný.

  V čem je tedy zakopaný pes? V praxi bohužel nerozhoduje pouze zájem, kvalifikace či předchozí zkušenosti. Často rozhodují spíše známosti, kdo s kým chodí na golf, na pivo či do sauny, ale i na tom, kdo dokáže sehnat straně vlivné sponzory. Ženy jsou z těchto „pánských klubů“ většinou vyloučeny. I ve vedení stran, které má na sestavování kandidátek zásadní vliv, jsou muži opět v drtivé většině. Při výběru osob na kandidátní listinu přitom nemusí jít a priori o zlý úmysl, je celkem logické, že muži v politickém světě znají spíše další muže a těm pak i více důvěřují. 

  Chybějící opatření na podporu žen

  Příklady ze zahraničí ukazují, že ženy mají šanci se ve větší míře prosadit pouze tehdy, jsou-li v tomto úsilí aktivně podporovány. Nejefektivnějším a nejlevnějším způsobem, jak zvýšit zastoupení žen v politice, jsou kvóty. Všechny evropské země, které zavedly legislativní kvóty, jsou na tom se zastoupením žen lépe než Česká republika: Belgie 41,3 %, Španělsko 39,7 %, Slovinsko 33,3 %, Francie 26,2 %, Polsko 24,3 %. Všechny země, které mají zastoupení žen alespoň 30 %, některý typ genderových kvót uplatňují. Ani u nás se bez tohoto opatření zastoupení žen a mužů nevyrovná (více o kvótách zde).

  Kvóty také nemohou fungovat samy o sobě, musí je doprovázet další opatření, která účast žen podpoří (aktivní cílené oslovování žen do členské základy, mentoringové a vzdělávací programy, slaďovací opatření uvnitř stran atd.). Kvóty však fungují jako impuls pro politické strany, aby začaly ženy aktivně oslovovat a podporovat.

  Volební systém

  Pokud jde o volební systém, větší šanci uspět mají ženy v rámci poměrného. Současný český systém je tak pro zvýšení zastoupení žen relativně vhodný. Ve prospěch žen mohou hrát i tzv. "preferenční hlasy", které například významně ovlivnily zastoupení žen ve Sněmovně po volbách v roce 2010. Jedná se však o nástroj poměrně slabý a nelze na něj nahléžet jako na spolehlivou cestu k vyváženému zastoupení.

  Newsletter

  Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

  Kurzy a služby

  Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

  Chci podpořit fórum 50 %

  Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

  Kalendář akcí

  srpen 82017

  Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

  Workshop pro političky zdarma
  srpen 82017

  Jak podpořit ženy ve volbách?

  Síťovací setkání (nejen) političek
  zaří 142017
  zaří 252017