www.padesatprocent.cz › Bariéry v politice

Bariéry v politice

Nízká účast žen v politice není dána jednoduše tím, že ženy do politiky nechtějí nebo pro ni nemají ty správné vlohy. Spíše než o individuální schopnosti a (ne)zájem českých žen o politiku jde o nastavení vnějších podmínek. Ženy se do politiky dostanou, ale musí přitom překonat mnohem více překážek než stejně schopní (či stejně neschopní) muži. Vstup do politiky a působení v ní  jim (na rozdíl od mužů) znesnadňují 3 typy překážek, které se vzájemně proplétají a podporují: společenské, individuální a institucionální

Společenské

 • ovlivněny tím, jaké role považuje společnost za vhodné pro ženy a muže
 • postoje veřejnosti k účasti žen v politice
 • předsudky vůči ženám
 • působení v převážně mužském kolektivu

Individuální

 • vyplývají ze společenského očekávání
 • tradiční model rodiny - péče o děti a domácnost
 • nízké sebevědomí žen
 • vztah k politice


 • Institucionální

 • nastavení fungování politiky
 • volební systém
 • systém nominací
 • chybějící opatření na podporu žen  • Proč je v politice málo žen?   (fotek: 14)

  Newsletter

  Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

  Kurzy a služby

  Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

  Chci podpořit fórum 50 %

  Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

  Kalendář akcí

  srpen 82017

  Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

  Workshop pro političky zdarma
  srpen 82017

  Jak podpořit ženy ve volbách?

  Síťovací setkání (nejen) političek
  zaří 142017
  zaří 252017