www.padesatprocent.cz › Co si myslí veřejnost

Co si myslí veřejnost

Ačkoli kolem tématu zastoupení žen v politice panuje řada předsudků a mýtů, česká veřejnost si nedostatečné zastoupení žen v politice uvědomuje a podporuje aktivní snahy o změnu současného stavu.

Postoje české veřejnosti k politice, politické angažovanosti a ženám v politice (2016) 

Výzkum veřejného mínění 2015

verejnost_2015_politika.png

 • zastoupení žen v politice vnímá většina (59 %) dotázaných jako nedostatečné
 • nejvíce kriticky je přitom hodnoceno zejména zastoupení žen ve vrcholné politice
 • panuje relativní shoda na tom, že je důležité, aby se ženy zapojovaly do politických a veřejných funkcí
 • relativně vysoký podíl dotázaných se domnívá, že je potřeba aktivně podporovat vstup žen do politiky

..více

Výzkum veřejného mínění 2011

verejnost_2011_smernice.png

 • více než tři čtvrtiny (78 %) dotázaných v ČR podporují závazná legislativní opatření pro vyrovnané zastoupení žen a mužů ve vedení firem
 • převážná většina se domnívá, že by zastoupení žen a mužů ve vedení firem mělo být vyvážené za předpokladu, že muži i ženy mají stejné kompetence
 • téměř třetina se domnívá, že závazná legislativní opatření jsou nejlepším nástrojem vyrovnávání podílu žen a mužů ve vedení firem
..více

Výzkum veřejného mínění 2009

verejnost_2009_politika.png

 • drtivá většina (86 %) je přesvědčena o společenské užitečnosti zapojování žen do politiky
 • více než tři čtvrtiny oslovených pokládájí za potřebné, aby byl aktivně podporován vstup žen do politiky
 • téměř polovina dotázaných považuje za vhodné zavedení kvót pro muže a ženy do volených funkcí
 • necelé tři pětiny oslovených akceptují proměnu mechanismů sestavování volebních kandidátek uvnitř politických stran

..více

Výzkumy veřejného mínění 2006

verejnost_2006_i.png

 • drtivá většina (72 %) je přesvědčena o tom, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny ve veřejných funkcích
 • ještě více dotazovaných je přesvědčeno o společenské užitečnosti zapojování žen do politiky
 • dvě pětiny dotázaných se domnívají, že je v současnosti většímu zastoupení žen v politice bráněno
 • většina oslovených pokládá za potřebné, aby byl aktivně podporován vstup žen do politiky

..více

Zájem žen a mužů o politiku a veřejné dění (2006 – 2013)

 • souhrnný výstup z různých šetření provedených v letech 2006 – 2013
 • zájem žen o politická témata se zvýšil z 24 % v roce 2006 na 42 % v roce 2013
 • ženy i muži nechtějí v drtivé většině vstupovat do politických stran
 • rozdíl v politických znalostech žen a mužů není výrazný
 • ženy se však méně často považují za dostatečně kvalifikované a deklarují menší jistotu při diskusích o politice

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017