www.padesatprocent.czRovnost žen a mužů v obcích › Gender mainstreaming ve městech a obcích

Gender mainstreaming ve městech a obcích

Dnešní podoba měst je výsledkem tradičního plánování a návrhů – typicky oddělené residenční čtvrti od průmyslových, komerčních a administrativních. Residenční čtvrti byly přitom plánovány pro ženy, nikoli však ženami. Tradiční procesy plánování měst reflektovaly potřeby „placených profesí“ (statisticky, tvrdými daty zachycené a sledované), nikoliv však práce neplacené. Důležitost neplacené práce se přitom z důvodu zvyšujícího se podílu závislých obyvatel (narůstající podíl obyvatel staršího věku) roste.

Gender mainstreaming směrem dovnitř

 • obce a města jako zaměstnavatelé
 • genderová rovnost v rozhodovacích pozicích

Gender mainstreaming směrem ven

 • služby poskytované obyvatelům a obyvatelkám
 • plánování (strategické, územní)
 • sestavování rozpočtu

Příklady opatření s dopadem na genderovou rovnost:

Péče

 • dostupnost předškolních zařízení
 • genderově senzitivní vzdělávání
 • nabídka pečovatelské, odlehčovací služby

Prostorové plánování

 • design obytných zón
 • bezbariérové bytové domy a přilehlé prostory
 • infrastruktura pro pěší
 • rozmístění základních obslužných funkcí města – short distance city

Doprava

 • podpora veřejné dopravy
 • bezbariérová doprava
 • dostupnost zastávek MHD

Bezpečnost

 • přehledné okolí zastávek MHD
 • podpora obětem domácí násilí - genderově motivovaného, násilí na seniorech

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017