www.padesatprocent.czMentoring, kvóty, legislativa › Mezinárodní závazky

Mezinárodní závazky

Všeobecná deklarace lidských práv

Anglické znění: The Universal Declaration of Human Rights

Rok přijetí: 1948

..více

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen

Anglické znění: Convention on the Elimination of  all Forms of Discrimination of Women (CEDAW)

Rok přijetí: 1979

..více

Pekingská deklarace a akční platforma

Anglické znění: Beijing Declaration and Platform for Action

Rok přijetí: 1995

..více

Rezoluce Evropského parlamentu o ženách v rozhodovacích procesech

Anglické znění: European Parliament Resolution on Women in Decision Making

Rok přijetí: 2000

..více

Strategie pro rovnost žen a mužů (2010–2015)

Anglické znění: Strategy for Equality between Women and Men 2010–2015

Rok přijetí: 2010

..více

Strategie Rady Evropy pro genderovou rovnost (2014–2017)

Anglické znění: Council of Europe Gender Equality Strategy 2014–2017

Rok přijetí: 2013

..více

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017