www.padesatprocent.cz › Gender mainstreaming

Gender mainstreaming

Každé rozhodnutí a každá aktivita měst a obcí má jiný dopad na ženy a muže, kteří v nich žijí. Gender mainstreaming, tedy zohledňování odlišných potřeb plynoucích z jejich životních zkušeností přitom nic nestojí a vede ke spokojenosti všech obyvatel. Podívejte se na video Švédského svazu regionů a obcí, které přínosy tohoto přístupu dokládá na konkrétních příkladech.


Přínosy, vývoj, předpoklady

 • gender mainstreaming znamení zohledňování rozdílného dopadu na ženy a muže
 • využívá se v plánování, provádění nebo hodnocení různých opatření/politik
 • seznamte se s vývojem a hlavními milníky této strategie
 • zjistěte, jaké přínosy může mít jeho zavedení ve Vaší obci či městě
 • předpoklady pro úspěšné zavedení do praxe

 • ..více

Genderové rozpočtování

genderove-rozpoctovani-planovani.png

 • tvorba rozpočtů s ohledem na odlišné dopady na ženy a muže
 • jeden z nástrojů gender mainstreamingu
 • transparentní metoda sestavování veřejných rozpočtů
 • jedním z principů je zapojení veřejnosti do procesu tvorby rozpočtu
 • přispívá k posilování soudržnosti komunity a principům dobré správy

 • ..více


Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017