Evropská charta

Co je Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích

 • strategický dokument prosazování rovnosti žen a mužů na komunální úrovni
 • přihlásilo se k ní již téměř 1500 evropských měst
 • je praktická a konkrétní - formuluje základní práva a principy, nabízí ale i konkrétní metody
 • mířena na místní a regionální samosprávy - na úroveň, která je lidem nejblíže
 • stanovuje dobrovolné závazky, není právně závazná
 • vytvořena Radou evropských regionálních a místních samospráv (CEMR)
 • stáhněte si celý text Charty: Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích
..více

Proč se zabývat rovností žen a mužů v obcích?

„Být ženou“ a „být mužem“ v současné společnosti není totéž, naše životní dráhy a zkušenosti se často liší. V některých životních etapách řešíme jiné problémy, máme jiné potřeby a priority.

I politická rozhodnutí mohou dopadat na životy žen a mužů různě. Například veřejnou dopravu využívají až ze 78 % ženy, individuální automobilovou především muži. Pouze 1/3 žen má kdykoli během dne možnost využít auto. Je proto potřeba investovat do obou typů dopravy.

Evropská charta nabízí návod, jak s odlišnými zkušenostmi pracovat a pomáhá řídit města tak, aby se v nich žilo dobře mužům i ženám.

Která města již přistoupila k Chartě

 • k 1.5. 2015 Chartu podepsalo 1495 obcí a měst ve 32 zemích
 • mezi největší patří např. Paříž, Brusel, Helsinky, Madrid
 • téměř 40 německých měst (Drážďany, Norimberk, Lipsko nebo Hamburg)
 • téměř 20 rakouských měst včetně Vídně (dále např. Salcburk, Innsbruck nebo Graz)
 • 158 řeckých signatářských obcí a regionů (většina přitom v roce 2011, tedy v době hledání alternativních cest rozvoje společnosti s cílem využití jejího celého potenciálu)
 • v ČR zatím 4 obce (Milotice, Staňkovice, Záluží and Praha 18 – Letňany)

Evropská charta v České republice

V ČR dosud neexistuje koordinovaný postup pro uplatňování politiky rovných příležitostí na úrovni samospráv, chybí potřebné metodiky a příklady z praxe. Charta jako strategický dokument může tyto nedostatky částečně nahradit. Prosazování Charty má u nás na starost Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Od roku 2009 se na jejím šíření významně podílí i Fórum 50 %.

..více

Užitečné publikace a zdroje informací

The Town for Equality - příklady dobré praxe z evropských měst

Rovné příležitosti ve městech a obcích: Jak začít? - sborník z konference o Evropské chartě

Příručka pro provádění Evropské charty - jak sestavit akční plán krok za krokem, jak sledovat vývoj v oblasti rovnosti žen a mužů - příručka sestvená CEMRem, český překlad SMO ČR

Další příklady dobré praxe - sekce webu Fóra 50 %



Studijní pobyt ve Švýcarsku   (fotek: 21)



15.11.2011 Setkání Charta   (fotek: 8)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017