www.padesatprocent.czRovnost žen a mužů v obcích › Další příklady dobré praxe

Další příklady dobré praxe

Rakousko

Vídeň

Rakouská metropole se chlubí více než dvacetiletou zkušeností s plánováním respektujícím potřeby žen.

V uplatňování principů gender mainstreamingu mají všechny části úřadu ve Vídni podporu oddělení specializovaného na tuto problematiku.

Příručky a další užitečné informace naleznete na stránce věnované gender manistreamingu ve Vídni.

..více

Švédsko

Ve Švédsku je genderová rovnost principem, který je již tradičně součástí politického rozhodování.

V plánování a rozhodování na úrovni měst a obcí poskytuje podporu například Švédský svaz měst a regionů. Svým členům v rámci programu pro udržitelnou rovnost nabízí tzv. "startovací sadu", která na konkrétních případech vysvětluje principy gender mainstreamingu.


Inspirujte se i Vy "startovací sadou" gender manistreamingu.

Německo

Berlín

Berlín je dalším hlavním městem, které se systematicky snaží zavést principy gender mainstreamingu do rozhodování a plánování již více než 10 let.

Jako jedno z několika německých měst se snaží perspektivu genderové rovnosti zakotvit také do sestavování rozpočtu.

Čtěte více o genderovém rozpočtován a gender maintreamingu v Berlíně.

Švýcarsko

svycarsko.jpg

Lausanne

Rovné příležitosti žen a mužů v rámci úřadu - opatření uplatňovaná v rámci úřadu, flexibilní pracovní úvazky, ošetření mateřské a otcovské dovolené, systém odměňování atd.

Centrum pro řešení konfliktů - toto poradenské centrum v rámci úřadu se zabývá problematikou sexuálního obtěžování, šikany na pracovisšti, případy diskriminace atd.

..více

Norsko

norsko.jpg

Flexibility in Norwegian Labour Market - konkrétní opatření, která mohou pomoci se slaďováním soukromého a pracovního života

Equal Opportunities in Norway - norský přístup k politice rovných příležitostí

Work Life Balance - příklady dobré praxe z norských obcí,které přistoupily k Chartě za rovnost žen a mužů

Kanada

The Female Friendly City - strategie a nástroje prosazování genderové rovnosti na komunální úrovni


Studijní pobyt ve Švýcarsku   (fotek: 21)

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017