www.padesatprocent.czMentoring, kvóty, legislativa › Mezinárodní mentoringový program

Mezinárodní mentoringový program

Projekt Fóra 50 %, Dánského velvyslanectví a Severské obchodní komory

Severské země dlouhodobě zaujímají přední místo v rovnosti žen a mužů, což považujeme za jeden z důležitých prvků vyspělé demokracie. Českou republiku naopak stále ještě čeká dlouhá cesta k dosažení genderové rovnosti. V zastoupení žen dlouhodobě zaostáváme za většinou evropských zemí.

V rámci projektu "Ženy a muži v rovnováze"  projektu jsme se proto společně s partnery rozhodli podpořit a povzbudit veřejně aktivní ženy při jejich vstupu do politiky a zvýšit zastoupení žen ve vedoucích politických pozicích.

K dosažení výše zmíněných cílů jsme si vybrali mentoring, který umožňuje sdílení znalostí a zkušeností mezi severskými a českými političkami. Vycházíme přitom z metodologie dánské organizace Kvinfo, jež má s mentoringem bohaté zkušenosti.

Mentorkami jsou zkušené severské političky z vyšší úrovně politiky (poslankyně, bývalé ministryně atd.). České mentees působí v lokální a regionální politice napříč stranickým spektrem. Kritérii výběru mentees byly především jejich konkrétní politické aktivity, zájmy a dovednosti, stranická příslušnost nehrála podstatnou roli.

loga-mentoring.png

Mentoringový program v číslech:

  • 10 mentoringových párů – 5 mentorek z Norska, 5 mentorek z Dánska, 10 českých političek
  • 18-ti měsíční program (od října 2014 do dubna 2016)
  • 6 osobních setkání mentorek a mentees (3 v České republice, 3 v zemi mentorky)
  • 3 veřejné semináře – srovnání českého a severského modelu (kvóty, ženy ve vedoucích pozicích a v médiích, transparentnost veřejného sektoru, atd.)

Financování a budoucnost:

Mentoringový program je součástí širšího projektu „Ženy a muži v rovnováze“, jenž podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Mentoringový program podpořilo také Dánské velvyslanectví v Praze.

Abychom mohli v mentoringu pokračovat i v budoucnu, vytvořili jsme databázi potenciálních mentorek a mentees, se kterými jsme nadále v kontaktu. Fórum 50 % rovněž organizuje český mentoringový program, který běží od února 2015 a v němž je 13 párů spolupracujícíh političek.

Doufáme, že tento unikátní pilotní program mezi političkami povede k různorodější a demokratičtější společnosti.

Kdo program koordinuje:

Pokud Vás projekt zaujal, kontaktujte prosím následující osoby:

Markétu Mottlovou mottlova(@)padesatprocent.cz nebo

Halku Jaklovou jaklova(@)padesatprocent.cz

tel: +420 257 216 170, mob: +420 774 411 151

Donoři: 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů

osf_praha_cz.gif norway_grants.png

Mentoringový program podpořilo také Dánské velvyslanectví v Praze.danska-ambasada-bez-pozadi.png

Mezinárodní mentoringový program - Fond bilaterální spolupráce

  • setkání pěti mentoringových párů v Norsku
  • projekt navazuje na mentoringový program probíhající v rámci projektu "Ženy a muži v rovnováze"

Zápisky z mentoringových setkání v Norsku:


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha  z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

osf_praha_cz.gif norway_grants.pngSeminář o kvótách a mentoringový program   (fotek: 12)Mentoringový seminář září 2014   (fotek: 6)Mentoringová setkání v Norsku   (fotek: 11)

Dita Výborová se svou mentorkou Hildou Thorkildsen, starostkou města Nittedal a jejím místostarostou.
Mentorky Hilde Thorkildsen a Eva Sognebotten se svými mentee Ditou Výborovou a Magdalenou Pospíchalovou.
Politická schůze strany Labour party, které po 19 let v Nittedalu předsedala mentorka Hilde.
Třtí mentoringový pár, Jitka Zikmundová a Heidi Nordby Lunde.
Jitka a Heidi na návštěvě v norském parlamentu.
Dita Výborová a Magdalena Pospíchalová na setkání s norským ombudsmanem.
Přistání v Oslu.
Ve volném čase měli mentee možnost poznat blíže Norsko - fjordy v okolí Osla.
V Norsku se dbá na ekologii a udržitelný rozvoj - nabíječky na elektromobily na budově městského úřadu.
Mentee Magdalena a mentorka Eva si našly čas i na běžky :)
Tisková konference o financování regionání železnice pořádaná přímo na nádraží.

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017