Rozhovory s kandidátkami do krajských zastupitelstev: Blanka Kolečkářová

Starostka obce Držovice, Blanka Kolečkářová, kandiduje do zastupitelstva Olomouckého kraje za hnutí Starostové a nezávislí.

Proč jste se rozhodla kandidovat?

Protože věřím, že zkušenosti a důvěru, co starostové mají, opravdu prospějí kraji. Protože starostky a starostové menších měst a obcí jsou opravdu odborníci v komunální politice. Musí umět spoustu věcí, žijí s občany společný život, protože s nimi bydlí v obci. Užívají věcí, které vybudují, a nesou následky za rozhodnutí, která učiní. Mají velkou zodpovědnost a nemají žádnou imunitu na rozdíl od jiných funkcí např. poslanců.

Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti s politikou a co považujete za svůj největší úspěch?

Osobní zkušenosti mám a to špatné i dobré, neboť pracujete s lidmi. Nelze se všem zavděčit, stejně tak tisíc lidí má tisíc názorů. Přesto si myslím, že politika je zajímavá věc a když je opravdu dobrá vůle a odvaha, může se skrz ni vytvořit spousta dobrých a užitečných věcí pro lidi. A můj úspěch? Před devíti lety jsem se zajímala o politiku asi tak jako 90% občanů naší země. Ale když se začaly dít špatné věci na komunální úrovni našeho města, podařilo se mi s našimi občany udělat úspěšné referendum o osamostatnění Držovic - tehdy městské části Prostějova a dát život nové obci. Dále jsem byla dvakrát zvolena občany s největším počtem hlasů do zastupitelstva obce a následně starostkou obce. Vytvořila jsem úplně novou obec a obecní úřad, společenský a kulturní život na zelené louce, kde mám zodpovědnost cca za 1400 občanů. Podařilo se mi upravit a změnit zákon o obcích – a to část o osamostatňování obcí v ČR, podle kterého se již osamostatnilo několik nových obcí v republice a všem se pak lépe začínalo než nám. Jako další úspěch beru, že jsem mohla přispět svým působením v celostátním i krajském výboru hnutí Starostů a nezávislí na změně zákona o lepším a spravedlivějším financování měst a obcí ze státního rozpočtu - tzv. RUD (rozpočtové určení daní).

Jaké jsou Vaše hlavní cíle, které chcete v následujícím volebním období prosadit?

V našem kraji je tolik problémů, které je nutné řešit, že cokoliv si vyberete, občané uvítají. Tuto zkušenost mám právě ze své obce a myslím si, že to bude stejné pořadí, co občané ocenili jako dobré a přínosné v naší obci po svém osamostatnění: oprava komunikací, propojení autobusů, vlaků a MHD, propojení cyklostezek, oprava mostů, výsadba zeleně, průhledné, užitečné a moudré financování investic. Také přiblížit kraj lidem spolu s podporou českých výrobců, což znamená dát lidem v kraji práci.

Co si myslíte o současném zastoupení žen v politice? Ovlivňuje podle Vás podobu politiky?

Zastoupení žen v politice je u nás stále nízké. Ale velmi mě těší, že na komunální úrovni obcí a menších měst se situace stále pomalu zlepšuje. Je před námi ještě kus cesty, než budeme mít starostky velkých měst, hejtmanky, premiérky, ale věřím, že i toto se brzy změní. Díky nástupu nové, mladé generace odvážných žen, ale i mužů, kteří již umí respektovat tyto schopnosti žen. Určitě zastoupení žen v politice velmi ovlivňuje podobu politiky. Mám zkušenost, že ženy dodávají politice harmonii, důvěru, politika není tak drsná, sebestředná a dodává či hledá nové pohledy na věc. Při vyjednávání nebo rozhodování se dochází často k rychlejšímu výsledku, který je navíc korunován dobrým pocitem všech zúčastěných z práce.

Jaký je Váš názor na zavádění kvót stanovujících, že jednoho pohlaví nesmí být na kandidátních listinách či v orgánech strany zastoupeno méně než ve stanoveném poměru? Proč? Jakou podobu by tyto kvóty měly případně mít?

S kvótami nemám osobní zkušenost. Jestli se něco takového v Evropě osvědčilo, popovídejme si o tom. Naše hnutí Starostové a nezávislí má přes třetinu žen na kandidátce. A tak jsme činili i při sestavování kandidátek na obci. A mělo to úspěch.

Myslíte si, že jsou i jiné možnosti ke zvýšení participace žen v politice? Jaké? Upřednostňujete některou Vy osobně?

Ano, domnívám se, že cesty jsou. Např. možnost žen zapojit se do komunální politiky své obce nebo města, v neziskových organizacích, v médiích nebo v různých sdružení. Zde je zastoupení již hodně vidět. Některým ženám opravdu nechybí odvaha, cílevědomost a chuť jít něco změnit nebo vyprovokovat společnost k přemýšlení. Vždyť historie sama ukázala, jak se ženy dokázaly spojit a začaly měnit věci, které dnes bereme za samozřejmost. Politika na komunální úrovni je velká, tvrdá a neocenitelná zkušenost v místě, kde sami bydlíte. Zde teprve zjistíte, jak silná osobnost jste a zda na takovou práci vůbec máte, ať už jste žena, nebo muž.

Děkujeme za rozhovor.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

duben 52019

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma