Nadějná politička 2019: Edita Stejskalová


''Politika je dle mého schopnost prosadit svou vůli a společenské změny pomocí argumentů a dialogu v souladu s nejvyššími morálními hodnotami ve prospěch společnosti.'' Přečtěte si celý rozhovor s Editou Stejskalovou.

 

 

Edita Stejskalová

  • sociálná pracovnice sociálně-právní ochrany dětí, Statutární město Ostrava

Jak jste se k politice dostala?

K politice na lokální úrovni jsem se dostala poměrně v nízkém věku asi kolem 16 let. Místní organizaci v Bohumíně jsem pomáhala zakládat mladé sociální demokraty. Aktivně jsem zapojovala do organizování kampaní do parlamentních voleb, organizovala jsem na bohumínském gymnáziu debaty se sociálně-demokratickými politiky např. Milošem Zemanem. K politice jsem se, ale dostala přes svoji mámu, která byla v 90. letech občansky a politicky aktivní v ROI (Romská občanská iniciativa a ČSSD). Matka mě vedla a vychovávala, že mám vždy obhajovat lidská práva a rovné příležitosti. V 18 letech jsem za ČSSD kandidovala do bohumínského zastupitelstva.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Pět let jsem členkou poradního orgánu pro záležitosti romské menšiny vlády ČR - více než o práci expertní bych řekla, že jde o práci politickou vzhledem k tématice a cílové skupině, kterou je romská národnostní menšina.

Co Vás na politické práci baví?

Komunikace - konfrontace s partikulárními zájmy - schopnost docházet ke kompromisům. Na politické práci mě nejvíc baví proces, kterým se tvoří společenské změny. Např. když jsem vedla jednání s MŠMT o rozsudku D.H. a ostatní vs ČR z roku 2007, ve kterém soud pro lidská práva odsoudil ČR za nepřímou diskriminaci romských dětí v přístupu ke vzdělaní, byl postoj MŠMT velmi negativní postupně se podařilo NNO nastavit nejen spolupráci, ale zejména změnit postoj MŠMT v otázkách potřeb romských dětí v systému školství.

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Nikdy jsem nebyla v politické funkci.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Jsem aktivní pouze v občanské sféře. Orientuji se zejména na agendu lidských práv romské národnostní menšiny. V roce 2006 jsem založila spolu s přáteli NNO Z§vůle práva, o.s., která se zabývala právní obhajobou obětí diskriminace pro etnický původ. Zastupovali jsme prostřednictvím advokátní kanceláře AK Mazel, Směja klienty, kteří byli diskriminování při úředním styku a v přístupu k bydlení. V obou případech nám české soudy dali za pravdu. Dále jsme koordinovali a vytvořili platformu NNO "Společně do školy", která sdružovala 15 romských a proromských nevládních organizací a koordinovala jejich aktivity v prosazování rovného přístupu romských dětí ke vzdělání a zasazovala se, aby Česká republika začala naplňovat rozsudek D. H. a ostatní vs. Česká republika, který vydal Soud pro lidská práva ve Štrasburku v roce 2007. Naše občanské sdružení realizovalo antidiskriminační linku pro oběti diskriminace „Ma den pes! – Nedejte se!“, která pomoci právního zastupování advokátů řešila zadluženost sociálně vyloučených osob.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Chtěla bych dosáhnout toho, že se etablovaná politická strana nebude obávat prosadit romskou kandidátku na zvolitelné místo v kandidátní listině, a dá jí prostor politicky s vlivem se angažovat. Dá ji prostor pro politickou a společenskou seberealizaci.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve kterém/m jste politicky aktivní?

Nejsem členkou žádné politické strany.

Máte nějaký svůj politický sen?

Chtěla bych dosáhnout poslanecké funkce prostřednictvím politické strany, která by respektovala lidsko-právní tématiku a reflektovala by ji ve svém politickém programu.

Máte nějaký svůj politický vzor?

Mým politickým vzorem je mladá americká politička a aktivistka Alexandra Ocasio Cortéz, která je od roku 2018 členkou Sněmovny reprezentantů USA. Je aktivní obhájkyní rovných příležitostí a sociálně spravedlivé politiky v USA. Je mi velmi blízká svými občanskými postoji a občanským aktivizmem, a především svou nezaměnitelnou odhodlaností a energií, které její projev má. Velmi na ni oceňuji její přehled a schopnost klást sobě i druhým správné otázky.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Myslím, si že ve srovnání před deseti lety se v politice objevuje stále více žen a jejich zájem o politiku bude růst. Některé političky předčí svými schopnostmi muže. Co mi na druhou stranu vadí; snaží se jim zbytečně vyrovnat, a chovají se jako muži. Velmi žensky vnímám a hodnotím to pozitivně, Kateřinu Valachovou nebo Markétu Pekarovou Adamovou.

Co je podle Vás politika?

Schopnost prosadit svou vůli a společenské změny pomocí argumentů a dialogu v souladu s nejvyššími morálními hodnotami ve prospěch společnosti.

 

 

Soutěž se uskutečnila v rámci projektu „Ženy, máte na to! Podpora komunálních političek – vzorů pro dívky“, který byl podpořen grantem Velvyslanectví USA v ČR.


Sdílejte s přáteli

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!