www.padesatprocent.czO násProjekty › Projekt Ženy a muži v rovnováze

Projekt Ženy a muži v rovnováze

Anotace:

Projekt reaguje na znevýhodnění žen v přístupu k rozhodování a nedostatečné zohledňování jejich potřeb (gender mainstreaming). Souvislost mezi oběma problémy bude prozkoumána. Globální cíl: systémová změna na základě výzkumů, osvěty a práce s klíčovými aktéry.

Projekt byl oproti původnímu plánu prodloužen a k jeho ukončení došlo ke konci srpna 2016.

Realizace: červenec 2014 – duben 2016 (prodlouženo do srpna 2016)
Donor: Norway Grants/OSF Praha
Koordinátorka: Halka Jaklová

Aktivity:

 • přímá podpora žen v rozhodovacích pozicích (síťovací setkání, mentoring, databáze expertek)
 • analýzy a výzkumné aktivity (výzkumy veřejného mínění a postojů veřejnosti, kvalitativní a kvantitativní výzkum na téma ženy v rozhodovacích pozicích, genderové analýzy politických stran a místních samospráv)
 • mezinárodní přenos zkušeností a sdílení know-how (expertní mezinárodní seminář na téma mentoring političek, šíření povědomí o prosazování genderové rovnosti ve Skandinávii, mezinárodní mentoringový program pro političky, studijní cesta)
 • zvyšování povědomí o tématu zastoupení žen v rozhodovacích pozicích (konference na téma kvóty v politice, medializace a publicita, informační kampaň pro mládež, monitoring legislativy, výroba a šíření publikací)
 • práce s klíčovými aktéry (působení v poradních orgánech vlády, spolupráce s politickými stranami, místními samosprávami a muži; advokační činnost)
 • praktická implementace gender mainstreamingu (zhodnocení současného stavu, uplatnění konkrétních nástrojů, příručka)

Naplnění cílů - úspěchy projektu:

 • byl realizován úspěšný mentoringový program, pomocí kterého byla posílena spolupráce mezi političkami a dalšími veřejně aktivními ženami, vzájemná spolupráce účastnic pokračuje i po skončení projektu a program byl pozitivně  hodnocen jak ze strany účastnic, tak odbornou veřejností (vyhlášen jako příklad dobré praxe Evropských institutem pro genderovou rovnost - EIGE)
 • podařilo se zviditelnit ženy v rozhodovacích pozicích - průběžně formou zveřejňování žen v databázi expertek, publikováním medailonků a zpráv o ženách v politice na webu i prostřednictvím rozhovorů s političkami na webu i v publikaci Sólo pro soprán
 • projektové aktivity, medializace i akce pro veřejnost přispěly také k odstraňování stereotypů a zvyšování povědomí o tématu žen v politice, zvýšil se také zájem veřejnosti i odborníků o genderová témat
 • analýzy a výzkumné aktivity zmapovaly nové oblasti, které se týkají postavení žen v politice v ČR
 • mezinárodní aktivity (mentoring, konference, semináře, články o genderových tématech) přispěly k přenosu zkušeností a sdílení dobré praxe ze zahraničí
 • zvýšila se podpora vyrovnaného zastoupení ze strany klíčových aktérů zejména prostřednictvím práce v rámci poradních orgánů vlády
 • podařilo se zahájit uplatňování gender mainstreamingu v praxi - spolupráce se 3 obcemi, se kterými pokračuje spolupráce i po ukončení projektu

Výstupy projektu:

Publikace:

Analýzy:

Výstupy gender mainstreaming:

Výstupy mentoringové programy:

Další výstupy:

 • všechny mediální výstupy, články, rozhovory s političkami a politiky, blogy, videorozhovory atd. naleznete v sekci Souvisí v aktualitách na konci této stránky

Donoři: 

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Mentoringový program podpořilo také Dánské velvyslanectví v Praze

osf_praha_cz.gif norway_grants.png        danska-ambasada_mensi-bila-plocha.jpg

 


 

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017