www.padesatprocent.czO násProjekty › Politika pro ženy, ženy pro politiku

Politika pro ženy, ženy pro politiku

Anotace:

Cílem projektu je zvýšení podílu žen na moci a rozhodování. Projektové aktivity se zaměřují jednak na přímou podporu samotných političek a politických aspirantek (podpůrná setkávání, vzdělávání, zviditelňování, motivační program), jednak na osvětu široké veřejnosti, která je pro vyrovnání zastoupení žen klíčová. Chceme zvýšit povědomí veřejnosti o významu vyváženého zastoupení žen a mužů v politice a motivovat voliče a voličky, aby sami aktivně podporovali ženské kandidátky (nejen) ve volbách.

Realizace: srpen 2014 – duben 2016

Kontakty:

Karolína Silná (koordinátorka)

silna(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Markéta Mottlová (koordinátorka)

mottlova(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Pavel Houdek (PR manažer)

houdek@padesatprocent.cz603 243 227

Milan Posadovský (asistent)

office(@)padesatprocent.cz, 774 411 151

Aktivity:

  • analýzy kandidátních listin a výsledků voleb z hlediska zastoupení žen 
  • kampaň na podporu žen ve volbách do obecních zastupitelstev a Senátu 
  • zácviky - vzdělávací program pro političky a politické aspirantky 
  • síťovací setkání (nejen) političek
  • soutěž Nadějná politička
  • Sympozium České prezidentky
  • informační kampaň

Donor:

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

osf_praha_cz.gif

Newsletter

Získejte aktuální informace o dění ve světě politiky a o akcích Fóra 50 %.

Kurzy a služby

Objednejte si naše kurzy, facilitaci, konzultace či genderovou expertízu.

Chci podpořit fórum 50 %

Sami si zvolte variantu Vaší podpory. Děkujeme!

Kalendář akcí

srpen 82017

Máte na to! Staňte se úspěšnou političkou

Workshop pro političky zdarma
srpen 82017

Jak podpořit ženy ve volbách?

Síťovací setkání (nejen) političek
zaří 142017
zaří 252017